MODUŁ REGULATORA ŁADOWANIA AKUMULATORÓW XH-M603 (MOD-XHM603)

kod produktu: MOD-XHM603

Cena:14.99PLN

MODUŁ KONTROLI ŁADOWANIA AKUMULATORA XH-M603 - INSTRUKCJA OBSŁUGI
Napięcie zasilania modułu - akumulator 12-24V, moduł nie działa poniżej napięcia 6,2V
Napięcie prostownika odpowiednie do ładowanego akumulatora - w zakresie od 10 do 30V

Złącza i elementy regulacyjne:
(1) + IN - - złącze do podłączenia prostownika
(2) - BAT + - złącze do podłączenia akumulatora
(3) SW1 - przycisk regulacji napięcia rozładowania (dolnego) lub zmiany napięcia w dół
(4) SW2 - przycisk regulacji napięcia naładowania (górnego) lub zmiany napięcia w górę
(5) Wyświetlacz LED

Wyświetlacz LED
Po podłączeniu akumulatora do złącza oznaczonego -BAT+ na wyświetlaczu LED widoczne jest napięcie akumulatora.
Po jednokrotnym przyciśnięciu przycisku SW1 na wyświetlaczu widoczne jest ustawione napięcie rozładowania (dolne), jest to wartość napięcia poniżej której, moduł załączy ładowanie akumulatora napięciem z prostownika.
Po jednokrotnym przyciśnięciu przycisku SW2 na wyświetlaczu widoczne jest ustawione napięcie naładowania (górne), jest to wartość napięcia powyżej której, moduł wyłączy ładowanie akumulatora napięciem z prostownika.

Regulacja napięcia rozładowania (dolnego) - przycisk SW1
Należy przycisnąć i przytrzymać przycisk
SW1 przez około 3 sekundy, aż wyświetlacz zacznie migać.
Następnie za pomocą przycisków SW1 i SW2 należy ustawić żądaną wartość napięcia - przycisk SW1 zmienia wartość w dół, SW2 w górę.
Jednokrotne przyciśnięcie przycisku SW1 lub SW2 zmienia wartość o 0,1V, a naciśnięcie i przytrzymanie przycisku SW1 lub SW2 o 1V.
Brak przyciśnięcia przycisku przez 3 sekundy zapamiętuje ustawioną wartość, wyświetlacz przechodzi w tryb wyświetlania napięcia akumulatora.

Regulacja napięcia naładowania (górnego) - przycisk SW2
Należy przycisnąć i przytrzymać przycisk
SW2 przez około 3 sekundy, aż wyświetlacz zacznie migać.
Następnie za pomocą przycisków SW1 i SW2 należy ustawić żądaną wartość napięcia - przycisk SW1 zmienia wartość w dół, SW2 w górę.
Jednokrotne przyciśnięcie przycisku SW1 lub SW2 zmienia wartość o 0,1V, a naciśnięcie i przytrzymanie przycisku SW1 lub SW2 o 1V.
Brak przyciśnięcia przycisku przez 3 sekundy zapamiętuje ustawioną wartość, wyświetlacz przechodzi w tryb wyświetlania napięcia akumulatora.

4. Reset do ustawień fabrycznych (kasowanie ustawień)
Należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać obydwa przyciski SW1 i SW2 aż na wyświetlaczu pojawią się cyfry 888.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 r.
Powered by Quick.cms | Webmaster Strony dla biznesu