Korzystanie z serwisu

Witamy w nowej wersji serwisów www.Lewandowscy.pl i www.100hz.pl!

Wyszukiwanie towarów i sprawdzanie cen - za pomocą wyszukiwarki znajdującej się w górnej części strony - wystarczy wpisać dowolny (minimum 2 znaki) ciąg znaków z nazwy szukanego towaru i wcisnąć klawisz ENTER lub kliknąć znaczek lupy po prawej stronie.
ZamówieniaZamówienia można składać również bez rejestracji! Rejestracja w naszym serwisie ułatwi składanie kolejnych zamówień.
Logowanie i rejestracja - wszystkich Klientów zapraszamy do składania zamówień i rejestracji - (hasła i loginy z poprzedniej wersji są nieaktualne)
Po rejestracji konto jest nieaktywne - aktywacji konta dokonuje obsługa sklepu.

Zdjęcia towarów będą pojawiać się w miarę postępu prac.
Przeglądanie oferty - menu po lewej stronie, poprzez kliknięcie odpowiedniej kategorii lub podkategorii.

Pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania sklepu:

Składanie zamówień
Zamawianie towarów odbywa się za pomocą kliknięcia ikonki Zamów znajdującej się przy towarze.
Po kliknięciu, dany towar dodawany jest do listy zamówienia widocznej po kliknięciu napisu "Twoje zamówienie(x)" znajdującego się w górnej części strony. Liczba (x) (znajdująca się w prostokącie na ciemnym tle) oznacza ilość wszystkich sztuk wszystkich towarów na liście zamówienia.
Ilość zamawianych towarów zmienia się za pomocą wpisania nowej ilości w odpowiednie pole i kliknięcie Przelicz
Jeżeli chcemy zakończyć zamówienie i wszystkie ilości są prawidłowe - należy kliknąć przycisk Przejdź dalej.
W kolejnym kroku należy wypełnić dane adresowe i kontaktowe.
Wymaganymi polami do wypełnienia są:
- imię
- nazwisko
- ulica
- numer domu
- kod pocztowy
- miasto
- telefon (numer telefonu do kontaktu, potrzebny jest do wpisania do dokumentów dla Poczty lub firmy kurierskiej, ewentualnie do pilnego kontaktu z naszej strony w sprawie zamówienia)
- e-mail (adres e-mail do wysyłania informacji o postępie realizacji zamówienia lub kontaktu z naszej strony w sprawie zamówienia)
Prosimy o uważne i dokładne wpisywanie swoich danych przy rejestracji klienta, co umożliwi później bezproblemowe zrealizowanie zlecenia.
Opcjonalnymi informacjami są:
- numer mieszkania (można go także podać przy numerze domu w jednym polu np. "8 m.6"  lub "8/6"
- nazwa firmy, jeżeli pod adresem doręczenia towaru mieści się firma
- zaznaczenie pola Chcę otrzymać fakturę VAT - po zaznaczeniu tego pola należy wypełnić dane firmy, na która ma być wystawiona faktura VAT

Po wypełnieniu danych adresowych i kontaktowych należy wybrać sposób dostawy zamówienia zaznaczając kropkę w odpowiednim polu z wyświetlonych dostępnych dla tego zamówienia sposobów dostawy.
System automatycznie wylicza wagę zamawianego towaru i proponuje odpowiednie sposoby dostawy.

Następnie należy wybrać sposób dokonania płatności za zamówienie zaznaczając kropkę w odpowiednim polu z wyświetlonych dostępnych dla tego zamówienia sposobów płatności.

Następnie w polu Uwagi i akceptacje należy zaznaczyć odpowiednie pola:
- dodaj uwagi do zamówienia - po zaznaczeniu wyświetla się pole do wpisania wszelkich uwag dotyczących zamówienia, np inny adres wysyłki lub polecenie realizacji bądź anulowania zamówienia w przypadku braku pozycji lub ilości w zamówieniu
- akceptuję regulamin - pole wymagane do realizacji zamówienia, prosimy o zapoznanie się z regulaminem
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). - akceptacja wymagana obowiązującym prawem

Następnie należy kliknąć Potwierdzam zakup i zapoznać się z informacjami wyświetlonymi na stronie oraz wysłanymi na podany adres e-mail.

Realizacja zamówień

W czasie pracy firmy (dni robocze w godzinach 9:00-16:00) złożone zamówienie jest realizowane.
Każde zamówienie posiada dla celów informacyjnych swój status:
Złożone
W realizacji 
Oczekujmy na wpłatę
Przygotowane do wysłania
Zakończone - wysłane
Anulowane

1. W trakcie realizacji zamówienia klienci są informowani drogą mailową o zmianach statusu. Po złożeniu zamówienia w sklepie serwer automatycznie nadaje zamówieniu status Złożone.
2. Po przyjęciu do realizacji obsługa sklepu nadaje zamówieniu status W realizacji
3. W przypadku wybrania sposobu płatności za zamówienie (Przelew) - zamówienie po przygotowaniu czeka na potwierdzenie wpłaty ze strony klienta lub sprawdzenie zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym.
4. Jeżeli zamówienie jest opłacone "Przelew" lub zostało przygotowane do wysłania w przypadku wybrania 'Płatność przy odbiorze" - otrzymuje status Przygotowane do wysłania
5. Po zrealizowaniu zamówienia i wysłaniu przesyłki obsługa sklepu nadaje zamówieniu status Zakończone - wysłane.
6. W przypadku gdy nie można zrealizować zamówienia lub informacja o potrzebie anulowania zamówienia została przekazana przez klienta - zamówienie otrzymuje status Anulowane.

W przypadku gdy zamówienie wymaga odpowiedź ze strony klienta (np. gdy możemy zaproponować zamienniki lub nie ma pełnej ilości zamawianego towaru), zamówienie otrzymuje inny status.
Do klienta zostaje wysłany e-mail z informacją dotycząca zamówienia i oczekujemy na odpowiedź.

Złożone zamówienie uznajemy za aktualne do momentu otrzymania informacji drogą mailową lub telefoniczną o rezygnacji z zamówienia. Klient nie może zrezygnować z zamówienia, które zostało już zrealizowane i wysłane.

Stany magazynowe i ceny

Prezentowana na stronach internetowych oferta Sklepu ma jedynie charakter informacyjny. Ponieważ firma prowadzi również sprzedaż poza sklepem internetowym (zamówienia telefoniczne), dostępność zamówionego towaru i jego cena może odbiegać od stanu prezentowanego na stronach Sklepu. Niektóre towary sprzedawane są w opakowaniach minimalnych. Ilość sztuk w opakowaniu minimalnym podana jest w nazwie lub opisie towaru. Przy zamówieniu ilości mniejszej od minimalnej, ilość zostanie zwiększona.
W przypadku istotnych rozbieżności zamówienia ze stanem faktycznym, mniejszej ilości sztuk, wyższej ceny itp. obsługa sklepu poinformuje Klienta w komentarzu do zamówienia o zaistniałych zmianach terminów dostaw lub cen produktów.
Prosimy o wyszczególnienie pozycji kluczowych w komentarzu do zamówienia - to jest takich pozycji zamówienia których brak uniemożliwa realizację.
Na stronie podano ceny brutto.

Gwarancje, zwroty i reklamacje

Informujemy, że każdy klient ma prawo do rozwiązania umowy zawartej na odległość.

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy - podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dziennik Ustaw, poz. 827). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, nieuszkodzony oraz nie będzie nosił śladów używania.

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedającego po uprzednim skontaktowaniu się telefonicznie lub mailowo.
Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dokument zakupu oraz numer konta, na jaki Sprzedający ma zwrócić zapłatę.

W przypadku stwierdzenia niesprawności towaru prosimy o kontakt. Zwrot i wymiana na nowy lub zwrot zapłaconej kwoty możliwy jest tylko po odesłaniu do nas towaru po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym, bez śladu montażu, w opakowaniu w którym został przysłany. Po sprawdzeniu i stwierdzeniu niesprawności nie z winy klienta, towar zostanie wymieniony i odesłany lub zostanie dokonany zwrot zapłaconej sumy, bez kosztów wysyłki. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta wysyłka reklamowanego (zwracanego) towaru do nas jest na koszt klienta (art 34. pkt 2 w/w Ustawy)

Dane osobowe

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma BET-POL S.C. Beata Polakiewicz, Piotr Lewandowski z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Dolnej 5 zwana dalej Administratorem.
2. Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, marketingu bezpośredniego oferowanych towarów lub usług, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
- art. 6 ust 1 lit. a
- art. 6 ust 1 lit. b
- art. 6 ust.1 lit. c
- art. 6 ust 1 lit. f
4. Informacja o odbiorcach danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do:
- kancelarii prawnej,
- firmy kurierskiej,
- Poczty Polskiej
- biura rachunkowego.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane: okres niezbędny do wykonania umowy lub dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, okres niezbędny wynikający z przepisów prawa, natomiast w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – do odwołania zgody.
7. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
1) dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2) przenoszenia danych,
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
4) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
6) uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
a) występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
c) stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
d) ewentualnym źródle pozyskania danych;
e) udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
8. Informujemy, iż:
1) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
2) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Informujemy ponadto, iż mają Państwo, prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

Oprogramowanie Quick.CMS zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących obszarów:

Cookie dotyczące sklepu

  • informacje na temat sesji,
  • ostatnio oglądane produkty

Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies w ustawieniach przeglądarki.

Znaki towarowe
Wszystkie umieszczone na stronach Sklepu Lewandowscy.pl zastrzeżone znaki towarowe, nazwy handlowe i logo producentów sprzętu i podzespołów są własnością tych producentów. Umieszczenie ich nie stanowi naruszenia jakichkolwiek praw producentów wynikających z użycia ww. symboli i nazw lecz jest potwierdzeniem dobrej jakości oferowanych produktów.

Godziny pracy

Zamówienia przyjmujemy:
telefonicznie - (22) 758 21 82 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 -16:00
e-mailem  - przez całą dobę

adres e-mail do składania zamówień: zakupy@lewandowscy.pl

przez sklep internetowy - przez całą dobę.
Zamówienia złożone do godziny 16:00 realizujemy w tym samym dniu!

Koszty i sposoby dostawy:

Zamówiony towar wysyłamy w następujący sposób:

1. Przedpłata (przelew na konto)
Wysyłka do paczkomatu InPost - 13 zł
Przesyłka kurierska GLS do 30 kg - 16 zł
Przesyłka kurierska InPost do 30 kg - 16 zł

2. Pobranie (płatność przy odbiorze)
Przesyłka kurierska GLS do 30 kg - 19 zł
Przesyłka kurierska InPost do 30 kg - 19 zł

Zamówienie złożone do godziny 16:00, zostaje wysłane w tym samym dniu. Zamówienie złożone po godzinie 16:00 - realizacja w następnym dniu roboczym.

Informacja dotycząca podatku od towarów i usług (VAT)
Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy przedsiębiorca będący płatnikiem VAT jest zobowiązany do doliczania tego podatku do świadczonych usług - w tym wypadku do kosztów wysyłki.

Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z powyższym tekstem.

Ostatnia zmiana 23.08.2023 r. godzina 12:55 - Piotr Lewandowski

  • Data ostatniej modyfikacji:
  • Autor modyfikacji: Główny administrator
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 r.
Powered by Quick.cms | Webmaster Strony dla biznesu