MODUŁ KONTROLI ŁADOWANIA AKUMULATORA XH-M608 HCW-M631 (MOD-XHM608)

kod produktu: MOD-XHM608

Cena:12.50PLN

MODUŁ KONTROLI ŁADOWANIA AKUMULATORA XH-M608 HCW-M631
Napięcie zasilania modułu - akumulator 6-40V, moduł nie działa poniżej napięcia 4V
Napięcie prostownika odpowiednie do ładowanego akumulatora - w zakresie od 6 do 40V
Moduł umożliwia ustawienie pracy przekaźnika przełącznego w zależności od ustawionych wartości granicznych napięcia
(napięcie dolne, napięcie górne). Przekaźnik o parametrach styków 10A/250V umożliwia sterowaniem
(włączeniem/wyłączeniem) prostownika lub ładowarki akumulatora podłączonego do sieci.

UWAGA! Do każdego modułu dołączona jest instrukcja użytkowania i programowania.

Połączenia styków przekaźnika:
Przekaźnik wyłączony: lewy styk nie zwarty ze środkowym, prawy styk zwarty ze środkowym
Przekaźnik włączony: lewy styk zwarty ze środkowym, prawy styk nie zwarty ze środkowym

Złącza i elementy regulacyjne:
(1) -VCC+ złącze do napięcia zasilania modułu, od 6V do 40V
(2) SET przycisk wyboru trybu pracy/opcji/napięcia
(3) + przycisk zmiany parametru/opcji na następną lub zmiany napięcia w górę
(4) - przycisk zmiany parametru/opcji na poprzednią lub zmiany napięcia w dół
(5) +VIN- złącze do podłączenia pomiaru napięcia akumulatora
(6) złącze przekaźnika sterującego (środkowy – wspólny, dolny (lewy) NO normalnie otwarty, górny (prawy) NC normalnie zamknięty
(7) Wyświetlacz LED

Po podłączeniu napięcia zasilania modułu do złącza -VCC+ oraz po podłączeniu akumulatora do złącza oznaczonego +VINna
wyświetlaczu LED widoczne jest napięcie akumulatora.

Możliwe warianty wykorzystania modułu:
Woltomierz, pomiar napięcia akumulatora, sygnalizacja rozładowania/przeładowania, ochrona akumulatora (kontrola
nadmiernego rozładowania/naładowania – należy zwrócić uwagę na obciążenie styków przekaźnika, max. 10A 28VDC),
kontroler załączenia i rozłączenia zewnętrznego prostownika lub ładowarki oraz inne w zależności od wykorzystania styków
przekaźnika.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 r.
Powered by Quick.cms | Webmaster Strony dla biznesu